مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرح مبسوط در ضمیمه موجود است
  شرح مبسوط در ضمیمه موجود است

  توضیحات: شرح مبسوط در ضمیمه موجود است

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • میکروکنترلر AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: سابقه 17 سال کار با مجموعه آفیس
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ++C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: خود خوانی
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروکنترلر AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com