مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خصوصی پیمانکار صنعت نفت و پتروشیمی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس و کارشناس تولید نرم افزار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (غیر رسمی)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکریپت نویسی TSQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Sharepoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtualization (ESXi)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • XAF Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با لینوکس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xamarin Studio (Multi Platform Programming)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Foundation Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xamarin Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکریپت نویسی TSQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Sharepoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtualization (ESXi)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • XAF Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با لینوکس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xamarin Studio (Multi Platform Programming)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com