مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك
    گرایش طراحي كاربردي /دانشگاه آزاد واحد اهواز
  • 1379 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك
    گرایش طراحي كاريردي /دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز / معدل 15
https://.com