مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1385
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه آزاد واحد ساوه / معدل 12.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  فروشگاه دوان
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ سرپرست ارسال کالا
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱
  فروشگاه هایپر استار
  سرپرست بخش تحویل کالا
 • مهر ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت نماآرا
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com