مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه گیلان / معدل 15.1
 • 1383 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش آب /دانشگاه صنعت آب و برق / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت آلنجا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارمند دفتر فنی
 • آذر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت بناراد مرکزی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه ابنیه
 • آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت بناراد مرکزی
  مهندسی عمران/ معماری/ کمک سرپرست کارگاه ابنیه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنا به آتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به ایتپس و طراحی سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به صورت وضعیت نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به تعدیل و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com