مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه ایلام

دانش تخصصی

 • دوره تکنسین عمومی سه ماهه به مدت ۶۰۰ساعت در شرکت ره آوران فنون پتروشیمیRFPC
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین مکانیک
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار و تعمیرات آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت خطوط مونتاژ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی و آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیرهای صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبدلهای حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کمپرسورهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره تکنسین عمومی سه ماهه به مدت ۶۰۰ساعت در شرکت ره آوران فنون پتروشیمیRFPC
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین مکانیک
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار و تعمیرات آنها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت خطوط مونتاژ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی و آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیرهای صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبدلهای حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کمپرسورهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com