مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا هم اکنون
    کارشناسی عمران
    گرایش تکنولوژی عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 15.19
  • 1385 تا هم اکنون
    فوق دیپلم عمران
    گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه غیر انتفاعی رحمان رامسر / معدل 14.3
https://.com