مختصری از من

الف) سوابق تحصیلی
• کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
• دارای گواهینامه ممیزی داخلی در سیستم ISO9001:2008 از شرکت TUV NORD
• دارای گواهینامه آشنایی با تغییرات ISO9001:2015 با ISO9001:2008 از شرکت TUV CERT
• دارای گواهینامه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2005 از شرکت IQS
• دارای گواهینامه تخمین عدم قطعیت از شرکت IQS
• دارای گواهینامه ممیزی ISOTS16949:2002 از شرکت URS
• دارای گواهینامه کنترل کیفیت آماری(SPC) از شرکت TUV
• دارای گواهینامه تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) از شرکت TUV
• دارای گواهینامه تجریه و تحلیل حالات باالقوه خرابی و اثرات ناشی از آن (FMEA) از شرکت NIS CERT
• داراي گواهينامه آشنایی با EFQM از جهاد دانشگاهی
• داراي گواهينامه مدیریت ریسک از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
• داراي گواهينامه مدیریت بحران و HSE از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
• دارای گواهینامه هزینه کیفیت (COQ) از شرکت صنایع پارس کارآفرین
• دارای گواهینامه حل مساله (8D) از ساپکو
• داراي كواهينامه آديت فرآيند از ساپكو
• دارای گواهینامه الزامات قطعه ایمنی Q631000 از ساپکو
• داراي گواهينامه استانداردسازي و آديت محصول (SQFE)از شركت خدمات مهندسي فرادانش
•آشنا به مدیریت دانش و مستند سازی و ایمنی صنعتی(HSE)
•آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر و برنامه های Minitab17- Comfar
ب)سوابق کاری
• مدیر تضمین کیفیت جهاد دانشگاهی علم و صنعت از سال 1389 و اجرای پروژه های ISO9001 – ISO 17025 –ISO 10015 و سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل به روش تاپسیس فازی – تهیه و تدوین شرح وظایف پرسنلی و شرایط احراز شغل در جهاد دانشگاهی علم و صنعت
• کارشناس مشاوره مدیریت خدمات پس از فروش و رضایت مشتری و آموزش در شرکت مشاورین نرم افزارسروشان (استانداردهای ISO9001:2008- ISOTS16949:2008 - (رضایت مشتریان) ISO 10002 - (آموزش)ISO10015 ) از تاریخ3/1389
• مدیر کنترل کیفیت و آموزش در شرکت صنایع پارس کار آفرین از تاریخ 1382تا 1389 (دارای گواهینامه ISO/TS16949:2002).
• کارشناس واحد سیستم ها و روشها در شرکت البرز ابزار و همکاری در اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9002:1994وISO9001:2000 از سال 1376الی 1382

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1373
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آراد - تهران جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  جهاد دانشگاهی علم و صنعت
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین کیفیت

  توضیحات: مدیر تضمین کیفیت در ISO9001
  مدیر تضمین کیفیت در ISO17025
  استقرار سیستم ISO 10015 در واحد آموزش جهاد دانشگاهی علم و صنعت
  اجرای سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل به روش تاپسیس فازی
  تهیه و تدوین شرح وظایف پرسنلی و شرایط احراز شغل در جهاد دانشگاهی علم و صنعت

 • آذر ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۹
  صنایع پارس کار آفرین
  مهندسی صنایع/ مدیر کنترل کیفیت

  توضیحات: سیستم مدیریت کیفیت ISO TS 16949

 • آذر ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۶
  کیهان فن صنعت
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین و کنترل کیفیت

  توضیحات: سیستم مدیریت کیفیت ISO TS 16949

 • بهمن ۱۳۷۶ تا آبان ۱۳۸۲
  البرز ابزار
  مهندسی صنایع/ کارشناس سیستم ها و روشها

  توضیحات: سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
  مسئول آموزش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش کنترل کیفیت آماری در شرکت کیهان فن صنعت آموزش نرم افزار Minitab
 • 1391
  ارایه سمینار آشنایی با مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • 1388
  آموزش کنترل کیفیت آماری در شرکت صنایع پارس کار آفرین آموزش نرم افزار Minitab

پروژه ها

 • 1394
  ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
  همکار

  توضیحات: استقرار سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت
  روش مورد استفاده: منطق فاری - تاپسیس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ممیزی داخلی در سیستم ISO9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • آشنایی با تغییرات ISO9001:2015 با ISO9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV CERT
 • تخمین عدم قطعیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: از شرکت IQS
 • EFQM
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاددانشگاهی علم و صنعت
 • کنترل کیفیت آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • FMEA
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV
 • ایمنی صنعتی- HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • تضمین کیفیت نتایج
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت

ابزار و نرم افزار

 • MINITAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ممیزی داخلی در سیستم ISO9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • آشنایی با تغییرات ISO9001:2015 با ISO9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV CERT
 • تخمین عدم قطعیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: از شرکت IQS
 • EFQM
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاددانشگاهی علم و صنعت
 • کنترل کیفیت آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV NORD
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • FMEA
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از شرکت TUV
 • ایمنی صنعتی- HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • تضمین کیفیت نتایج
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از جهاد دانشگاهی علم و صنعت
https://.com