مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور اردکان
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشکده الزهرا یزد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت فولاد هلال اردکان
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  کارخانه کاشی آماتیس
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت آذین لعاب
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
  فروشگاه لوازم خانگی سید
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت پتروشیمی اردکان
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت تولیدی پوشاک وثوقی
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ کارشناس بودجه و بهای تمام شده
 • آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۷
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ حسابدار پیمانکاران
 • آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت تعاونی مسکن فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آبان ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۴
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ کارشناس دریافت و پرداخت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس دروس حسابداری مقدماتی ، پیشرفته و تکمیلی بصورت عملی و کاربردی با استفاده از نرم افزار سپیدار سیستم در دانشکده فنی دخترانه

پروژه ها

 • 1395
  استقرار نرم افزار راهکاران و ثبت اسناد مالی فروردین 1395 تا شهریور 1395 در شرکت شرق سازه کویر
  نماینده موسسه سامان گستران محاسب میبد (کارشناس استقرار نرم افزار و نظارت بر ثبت اسناد مالی )

  توضیحات: شهریور 1395 تا کنون ( در حال اجرا.. )

  _ استقرار نرم افزار راهکاران در شرکت مذکور

  _ انجام تنظیمات اولیه نرم افزار ( کدینگ حسابها ) متناسب با درخواست های کارفرما (مشتری)

  _ ساخت و یا متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری

  _ مستند کردن مراحل مختلف انجام کار و کسب تأییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار

  _ ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت عامل

  _ راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها در حین انجام کار

  _ ثبت اسناد و رویداد های مالی در سیستم راهکاران

 • 1394
  استقرار نرم افزار همکاران سیستم در شرکت سیم و کابل یزد
  نماینده موسسه سامان گستران محاسب میبد (کارشناس استقرار نرم افزار و نظارت بر ثبت داده ها )

  توضیحات: فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴

  _ استقرار نرم افزار همکاران سیستم در شرکت مذکور و انتقال داده ها از نرم افزار نوسا به همکاران

  _ انجام تنظیمات اولیه نرم افزار ( کدینگ حسابها ) متناسب با درخواست های کارفرما (مشتری)

  _ آموزش کاربران مشتری در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار، اخذ گزارش ها و روش برخورد با خطاهای احتمالی

  _ ساخت و یا متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری

  _ مستند کردن مراحل مختلف انجام کار و کسب تأییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار

  _ ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت عامل

  _ راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها در حین انجام کار

افتخارات

 • 1395
  مدیر عامل انجمن حسابداران شهرستان میبد
 • 1395
  موسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای شهرستان میبد
 • 1395
  نویسنده کتاب حسابداری کاربردی شرکت های تولیدی و خدماتی و تمام آیین نامه های مالیاتی و قانون کار

  که بصورت مجازی یک شرکت را در نظر گرفته و از زمان ثبت شرکت تا مرحله ارسال اظهارنامه مالیاتی و تقسیم سود ، فرآیند مالی را ثبت میکند
 • 1394
  رییس هیات مدیره موسسه حسابداری و حسابرسی سامان گستران محاسب میبد.. شماره ثبت : 200

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع 6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیشرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تدارک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار راهکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار وین تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com