مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد زمین شناسی (علوم پایه)
  گرایش اقتصادی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶
  شرکت داروگستر رازی
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر فروش-علمی شعبه مازندران
 • دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت داروگستر رازی
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  بیمه آسیا
  بازاریابی و فروش/ مسئول بازاریابی و فروش بیمه عمر و پس انداز
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  موسسه سامانه مدیریت ایران" ساما و موسسه سنجش تکمیلی
  منابع انسانی و آموزش/ مولف و عضو کمیته علمی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت مهارآب تهران
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک ISO از موسسه URS لندن

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDI 1.2
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mabna
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار درخواست گیری مبنا

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک ISO از موسسه URS لندن
https://.com