مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه امام جواد ع / معدل 13.92
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی حسابداری /دانشگاه امام علی / معدل 13.52

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی شرق سازه کویر
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و دریافت پرداخت و تنخواه پروژه ها
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی جیران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مالیات و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی محک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی راهکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تاپ 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مالیات و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com