مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اردبیل / معدل 18.32
https://.com