مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی نقشه برداری
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب / معدل 12.57

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ مشاور و مسئول تیم فروش
 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت راه و ساختمانی شرکت مشاعره
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر و سرپرست کارگاه
 • مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه و هایپر مارک اینترنتی اروم سلام
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت اروم تکبیر فتح
  مسئول امور اداری و نقشه برداری
 • تیر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت پخش موج
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت بیمه حافظ
  مدیر شعبه
 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  انجمن گیاهان دارویی استان آذربایجان غربی
  دبیر
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت بیمه دی
  مالی و حسابداری/ کارشناس

  توضیحات: 1 مدیر امور مالی و حسابداری شعبه
  2 کارشناس بازرسی و امور نمایندگان شعبه
  3 کارشناس بازدید اولیه و صدور شعبه
  4 کارشناس بازدید و ارزیاب خسارت شعبه

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹
  شرکت ایران یول
  ناظر نقشه برداری
 • بهمن ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت ژئوتک پلان غرب
  ناظر نقشه برداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار فاکسپرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارور رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فناوران خبره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه های بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com