مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم
  گرایش بیوسیستم طراحی وساخت /دانشگاه ازاد واحد بناب / معدل 18
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
  گرایش مهندسی ماشینهای کشاورزی /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش بدن سازی - معارف اسلامی جلسات قرانی-

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه 1 و 2
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • نصب و راه اندازی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
https://.com