مختصری از من

فردی علاقه مند به برنامه نویسی هستم و آن را سرگرمی برای خود و نه فقط کار می دانم. علاقه من به برنامه نویسی تحت وب است و انجام برنامه نویسی دسکتاپ را فقط برای اهداف شخصی انجام می دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی شاهرود

پروژه ها

 • 1395
  طراحی و توسعه سایت نشریه شاهرود باصفا
  Web Programmer
 • 1395
  طراحی صفحات سمت کاربر
  Front-end Developer

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com