مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1387
    کارشناسی ارشد عمران_ نقشه برداری
    گرایش فتوگرامتری /دانشگاه تهران / معدل 18.05
https://.com