مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دیپلم ریاضی
  گرایش ریاضی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ZehnAgah
  هنر/طراحی/ طراح سه بعدی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رندرینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویندوز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 3D Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rhino
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • KeyShot
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رندرینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویندوز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com