مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی سی شارپ 6 (مبانی،فلسفه و ساختار کلی شی شارپ)
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی پایگاه داده Sql Server 2016
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی Entity Freamwork 7
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی Linq
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی Database First و Database Code First
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی پروژه محور سی شارپ تحت Windows Forms
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی پروژه محور سی شارپ تحت Windows Presentation foundation
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی پروژه محور سی شارپ تحت Metro User Interface
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی پروژه محور برنامه نویسی شبکه (Network Programming) با سی شارپ
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی 2016 Stimul Report
 • 1395
  تولید مجموعه آموزشی 2016 InstallShield

دانش تخصصی

 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Multimedia builder
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com