مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی سینما
  گرایش فیلمبرداری /دانشگاه هنر تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com