مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندس کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ابرار / معدل 19.63
https://.com