مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم تجربی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۶۶ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت کیمیدارو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز و هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com