مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش پول و بانک /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شهرداری
  مسئول دفتر/ مسول خانه سرای محله

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی در کانون فرهنگی آموزش قلم چی
 • 1390
  تدریس خصوصی در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com