مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندس معمار
    گرایش معماری /دانشگاه جهاد خوزستان / معدل 16.85
https://.com