مختصری از من

برنامه نویس جاوا هستم. ارشد خوندم تا بیشتر بدونم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش هوش مصنوعی /دانشگاه آزاد قزوین - باراجین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ایمن دابا پارسیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا - معمار
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  سیمرغ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ جاوا
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  نیک مدرن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا

  توضیحات: برنامه نویس جاوا

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  توکا سافت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا

  توضیحات: برنامه نویس جاوا - جدایی به علت قبولی در ارشد

 • دی ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  پارساران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا

  توضیحات: برنامه نویس جاوا

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  برنامه نویس جاوا به صورت freelance
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا

  توضیحات: نرم افزار مدیریت ، مدیریت فروش و ارتباط با مشتری آسانسور 110 - پرستار مجازی (سرور) - سیمرغ پک (مدیریت) - وبسایت موسسه کاد - وبسایت گالری ساعتچی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۷
  رها
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ IT man

  توضیحات: مسئول it

پروژه ها

 • 1395
  کتاب باکس
  طراح - معمار - برنامه نویس
 • 1395
  daba project management system
  برنامه نویس - معمار
 • 1395
  daba pos
  برنامه نویس - معمار
 • 1394
  سیمرغ پک
  برنامه نویس - تحلیل گر - معمار
 • 1393
  دریچه
  برنامه نویس و تحلیل گر
 • 1393
  شتسا
  برنامه نویس
 • 1392
  ERP
  برنامه نویس
 • 1392
  سیستم پرستار مجازی
  برنامه نویس
 • 1391
  سیستم مدیریتی 110
  برنامه نویس تحلیلگر و معمار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • J2EE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • J2SE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • linux debian core
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nosql Databases
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mysql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • iText
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Play Framework 2.x
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Struts 2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hibernate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache ActiveMQ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5 CSS3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache Mahout
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Machine Learning Methodes
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multi Agent System
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache Spark
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • GraphStream
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring MVC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Machine Learning
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Reinforcement Learning
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache cassandra
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scala
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • mariaDB , galera , clustering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring boot
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • J2EE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • J2SE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • linux debian core
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nosql Databases
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mysql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • iText
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Play Framework 2.x
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Struts 2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hibernate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache ActiveMQ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5 CSS3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache Mahout
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Machine Learning Methodes
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multi Agent System
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache Spark
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • GraphStream
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring MVC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Machine Learning
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Reinforcement Learning
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Apache cassandra
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scala
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • mariaDB , galera , clustering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring boot
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com