مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ایران مرسریزه
  مهندسی صنایع/ مسئول کنترل کیفیت
 • تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت فراز
  مهندسی صنایع/ مسئول فنی
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت تکمیل ایران
  مهندسی صنایع/ مسئول ازمایشگاه و کنترل کیفیت
 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت تکمیل ایران
  مهندسی صنایع/ مسئول ازمایشگاه و کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: TEHRAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FUNDAMENTAL OF EFQM
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV
 • REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT OF ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV
 • REQUIREMENTS OF ISO/TS 16949:2009
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: TEHRAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: TEHRAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FUNDAMENTAL OF EFQM
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV
 • REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT OF ISO 9001:2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV
 • REQUIREMENTS OF ISO/TS 16949:2009
  60% Complete
  عنوان مدرک: TUV
https://.com