مختصری از من

cool

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور پرند
 • 1390 تا 1391
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گروه چشم انداز نو
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فنی
 • بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  خانه Citrix ایران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت گسترش هزاره فناوری ایده نوین (اینوتک)
  سخت افزار و شبکه/ VDI
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مهرریناس
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
 • آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت کیهان موتور آرین
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1395

پروژه ها

 • 1395
  اداره راه و شهرسازی استان تهران
  جزء تیم اجرایی

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Skype for Business server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware VCP6
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenServer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenDesktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenApp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft System Center
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix NetScaler
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kerio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Skype for Business server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware VCP6
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenServer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenDesktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix XenApp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft System Center
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix NetScaler
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kerio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com