مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
    گرایش ادبیات /دانشگاه سراسری ارومیه

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
https://.com