مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
    /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • ورزش
  • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com