مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه سمنان / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب و پرزنتور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  نشریه ایده انجمن علمی صنایع

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به تمام کارهای رهبری مدیریتی و گروهی در تمام زمینه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com