مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  دیپلم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  مسئول دفتر/ مدیر شرکت جهانگردی آسان گشت سلماس

دانش تخصصی

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com