مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه دانشگاه شهرضا اصفهان
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرمافزار /دانشگاه آموزش عالی نهاوند

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML, Html5, Css
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مطالعه برای آزمون تافل
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML, Html5, Css
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com