مختصری از من

من در هر شغل و سمتی که باشم با تمام تلاش کار میکنم ودر هر زمینه می توانم دستیار خوبی برای ان مجموعه باشم و مشتری مداری واخلاق اجتماعی خوبی برخوردار هستم به نظم و انضباط اهمیت زیادی میدهم و در زمینه ای فعلیت می کنم باعث رشد آن مجموعه میگردم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسقی_خوانندگی_فوتبال_والیبال_تدریس در تمام زمینه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com