مختصری از من

آماده همکاری در تمامی نهاد های دولتی وخصوصی را دارم وبا استعانت از خداوند ویاری از حضرت حق جل وجلاله هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده سما / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس احکام ومسائل شرعی به عنوان مربی وقاری قرآن وموذن

افتخارات

 • 1392
  کسب مقام اول دراذان وکسب مقام سوم در قرائت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در کلاسهای فرهنگی وآموزشی قرآن واحکام-حضور در جلسات فرهنگی واجتماعی با موضوعات ومسائل روز-شرکت در مجتمع های ورزشی وتفریحی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

ابزار و نرم افزار

 • ویندوز 7و8و10
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com