مختصری از من

اینجانب مهدی دارایی دارای روحیه بالا و مستعد جهت کار و تصدی شغل می باشم. از جمله خصوصیات بنده توجه در روابط، مشارکت و همکاری، قدرت حل مسآله و تصمیم گیری می باشد و جوانی خلاق و نو آور هستم و انسان دوستی و درستی و صداقت را اساس زندگی فردی و اجتماعی میدانم. از آنجاییکه خود را متعهد به خدمت و بسیار با انگیزه جهت کار میبینم لذا امید دارم بتوانم نیروی خوبی برای آن مجموعه باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  فوق دیپلم حقوق
  گرایش ثبتی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15
 • 1386 تا 1395
  دیپلم برق
  گرایش صنعتی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه آفتاب مهر
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ متصدی اداری و فرهنگی

افتخارات

 • 1395
  فعال فرهنگی
  عضو شورای دانشگاه
 • 1388
  تقدیر به عنوان فعال فرهنگی
  عضو شورای دانشجویی دانشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیریت و فعالیت فرهنگی و هنری
 • کمک و امداد رسانی
 • ورزشهای تیمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رانندگی حرفه ای" پ1" سنگین
  0% Complete
  عنوان مدرک: رانندگی حرفه ای" پ1" سنگین
 • دارنده کارت هوشمند رانندگی حرفه ای
  0% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رانندگی حرفه ای" پ1" سنگین
  0% Complete
  عنوان مدرک: رانندگی حرفه ای" پ1" سنگین
 • دارنده کارت هوشمند رانندگی حرفه ای
  0% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com