مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اراک / معدل 14

پروژه ها

 • 1396
  زرین محصول
  توسعه دهنده وب بخش بکند

  توضیحات: این وب سه زبانه طراحی شده است
  آدرس وب سایت
  http:zarinmahsool.com

 • 1395
  سفارش آنلاین غذا - اوردرچی
  توسعه دهنده وب

  توضیحات: آدرس این سایت
  orderchi.com

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Html , Css , Jquery , Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Html , Css , Jquery , Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com