مختصری از من

انجام انواع پروژه های GIS، اعم از ساخت نرمافزار های GIS ،مکانیابی، WebGIS، پایگاه های داده DBMS ، شبکه های Geometric Network و توانایی انجام پژوهش در تمام موضوع های GIS

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد سیستم اصلاعات جغرافیایی
  گرایش GIS /دانشگاه دانشگاه ازاد رامسر / معدل 19
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی نقشه برداری
  /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پرسا نقشان آریا
  کارشناس GIS

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی پایگاه داده مکانی در ArcGIS و SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیایبی و پیش بینی مکان های مستعد ارتکاب جرم در سطح شهر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و برنامه نویسی افزونه ها و ویندوز فرم های مرتبط با نرم افزار ArcGIS با استفاده از ویژوآل بیسیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه های WebGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS API
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی پایگاه داده مکانی در ArcGIS و SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیایبی و پیش بینی مکان های مستعد ارتکاب جرم در سطح شهر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و برنامه نویسی افزونه ها و ویندوز فرم های مرتبط با نرم افزار ArcGIS با استفاده از ویژوآل بیسیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام پروژه های WebGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com