مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت کلاسیک رایانه
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com