مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17.34
https://.com