مختصری از من

معدل ۱۷

1390 تا 1394

رتبه الف گروه
دبیر دبیران کارگروه علمی
ارایه مقاله جشنواره ملی حرکت
ارایه مقاله کنگره پیشگامان
چاپ مقاله دو دوره متوالی کنگره پیشگامان
دانشجوی برتر بخش فرهنگی
دانشجوی برتر بخش دبیران انجمن های علمی
انتخاب مقاله از بخش دانشگاهی و ارسال به بخش کشوری جشنواره حرکت دانشجویی
دریافت گواهی نانو
همکاری با شرکت دانش بنیان اگری سافت
همکاری با شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش تولیدات گیاهی /دانشگاه شیراز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت نگاه سبز جاوید
  کارشناس فضای سبز
 • آذر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت سبزه پرور فارس
  کارشناس گلخانه
 • خرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  فضای سبز منطقه ۹
  کارشناس فضای سبز
 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت سرنا سبز گستر پارس
  کارشناس فضای سبز
 • فروردین ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  دارالترجمه رسمی ادیب
  مالی و حسابداری/ ...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس گروهی دروس زبان
 • 1394
  تدریس گروهی درس طرح و آرمایشات کشاورزی
 • 1394
  تدریس گروهی دروس زبان
 • 1392
  تدریس گروهی دروس ریاضی

پروژه ها

 • 1393
  اجرای نمایشگاه علمی حرکت
  دبیر اجرایی
 • 1392
  اجرای نمایشگاه ملی اقوام
  دبیر اجرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار گروه فرهنگی
 • کار گروه علمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کانون زبان
https://.com