مختصری از من

اینجاب فردی با پشتکار و استعداد کاری،منظم وتجربه کاری آزاد در زمینه تابلو برق،ماشین های الکتریکی،نقشه خوانی صنعتی وساختمانی... میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق قدرت
  گرایش انتقال و توزیع /دانشگاه آزاد بناب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  ارتش جمهوری اسلامی
  مهندسی برق/ سرپست برق

  توضیحات: مسئول نیروگاه برق پادگانی،برق صنعتی،ساختمانی وقسمت انتقال وتوزیع برق پادگان سنندج

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • توسعه دانش وتجربه در زمینه برق
 • پیشرفت دانش وتجربه کاری در زمینه برق
 • هنری و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تجربه کاری در کلیه گرایش های برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس برق قدرت

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجربه کاری در کلیه گرایش های برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس برق قدرت
https://.com