مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش صنایع چوب و کاغذ /دانشگاه موسسه آموزش عالی ساعی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  اداره جهاد کشاورزی علی آباد کتول
  نقشه بردار

  توضیحات: به عنوان نقشه بردار از طرف اداره منابع طبیعی علی آبادکتول در طرح اراضی شیبدار جهاد کشاورزی علی آباد کتول فعالیت داشته ام

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  اداره منابع طبیعی شهرستان علی آباد کتول
  سرباز اداری
 • خرداد ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان
  کنترل کیفیت
 • آبان ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  اداره مرکز آمار استان گلستان
  آمارگیر

پروژه ها

 • 1392
  استخراج نانو سلولز از پنبه هایی ضایعاتی
  همکار طرح
 • 1392
  ساخت نئوپان از گونه توری
  همکار طرح

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • google earth
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com