مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (دولتی)
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد مالی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انجمن علمی ایمنی زیستی ایران (نیمه دولتی)
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی و مالیاتی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ارتباطات رهجو کارا
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی مدیر عامل
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت زیست پژوهان خاورمیانه(بازرگانی-تولیدی)
  مالی و حسابداری/ مسؤل مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  -
 • 1392
  تدریس خصوصی اصول حسابداری و مفاهیم حسابداری

پروژه ها

 • 1394
  پروژه ساختمانی
  کارشناس ارشد مالی

  توضیحات: حسابداری و نظارت مالی پروژه ساختمانی تحت قالب پیمانکاریو مدیریت پیمان برای پژوهشکده بیوتکنولوژی به عنوان ناظر کارفرما برای بودجه عمرانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش کوهنوردی- شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com