مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی فلسفه
  /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 16.4

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • مدرک ای سی دی ال
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com