مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
    گرایش استراتژی /دانشگاه تهران
https://.com