مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی
  گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی مشهد / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی
  گرایش فقه ومبانی حوق اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی مشهد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  دبیرستان غیردولتی اسما
  معاون پرورشی - دبیر الهیات و معارف اسلامی -دبیر آمادگی دفاعی

  توضیحات: کسب افتخارات و عناوین مرتبط با فعالیتهای پرورشی مدرسه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس دینی و قرآن مقاطع متوسطه اول ودوم از سال 93 تا 95 تدریس درس آمادگی دفاعی مقاطع متوسطه اول و دوم از سال 93 تا 95

افتخارات

 • 1388
  برگزاری همایش ها ،نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی،هنری ،اجتماعی و سیاسی گوناگوندر سطح دانشگاه از سال 88 تا 90
 • 1388
  برگزاری همایشها ونمایشگاهها و مسابقات فرهنگی ،هنری،اجتماعی ، سیاسی گوناگون در سطح دانشگاه از سال 88 تا 90

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسیجی فعال دانشجویی
 • فرمانده بسیج دانشجویی خواهران مجتمع علوم انسانی - دانشگاه ازاد مشهد
 • عضو انجمن علمی فقه وحقوق دانشگاه آزاد مشهد
 • همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مشهد
 • همکاری با دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه ازاد مشهد
 • شرکت در مسابقات قران وعترت و کتابخوانی دانشگاه آزاد مشهد
 • کار آموز دادگاه خانواده در سال90
 • همکاری با موسسه گسترش سینمای اسلامی در سال 90
 • عضویت فعال در بسیج فرهنگیان ناحیه 7 در سال 94

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • الهیات و معارف اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی
دانش تخصصی
 • الهیات و معارف اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی
https://.com