مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1381
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور حسن آباد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت برج آوران ابنیه-شرکت تاماس-مجموعه خدمات مالی ترازنگار
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com