مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی هنر
    گرایش ادبیات نمایشی(نویسندگی ) /دانشگاه هنر شیراز (سوره سابق) / معدل 17

زبان

  • ترکی
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com