مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  گرایش کارآفرینی /دانشگاه خوارزمی
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Abaqus
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس(نمره کلی:7)
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com