مختصری از من

من می دانم که از کار خود لذت می برم میدانم که وقتی تصمیم بگیرم کاری را به پایان برسانم می توانم میدانم در شرایط سخت کاری توانایی تصمیم گیری و حل مشکلات را دارم
خودم را باور دارم
در عین حال از پرسیدن و یاد گرفتن ترسی ندارم

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 14
 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  راه گشا بار
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: توانایی سوییچ کردن سیستم و طراحی کدینگ مالی
  تهیه صورت های مالی
  تهیه گزارشات مالی برای ارائه به مدیریت
  تهیه گزارشات ارزش افزوده
  تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
  توانایی پرداخت حقوق پرسنل با استفاده از برنامه اکسل طراحی شده توسط خودم برای70 نفر
  آشانایی کامل با تهیه لیست بیمه با استفاده از برنامه بیمه
  آشانایی کامل با تهیه لیست مالیات با استفاده از برنامه مالیات
  پیگیری منابع مالی و الویت بندی بودجه
  کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت
  کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی و توانايي رفع مغایرت های موجود
  کنترل و نظارت بر انبار و تهیه قیمت تمام شده و انبارگرداني و ...
  توانایی نظارت و کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان

 • دی ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۳
  ایران دنا
  مالی و حسابداری/ رييس حسابداري

  توضیحات: توانایی سوییچ کردن سیستم و طراحی کدینگ مالی
  تهیه صورت های مالی
  تهیه گزارشات ارزش افزوده
  تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
  توانایی پرداخت حقوق پرسنل با استفاده از برنامه اکسل طراحی شده توسط خودم برای70 نفر
  آشانایی کامل با تهیه لیست بیمه با استفاده از برنامه بیمه
  آشانایی کامل با تهیه لیست مالیات با استفاده از برنامه مالیات.

 • آذر ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۹
  ايران دنا
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: نظارت بر ثبت اسناد ، تهيه گزارشات جهت ارائه به رييس حسابداري ، نظارت بر انبارگرداني ، پيگيري و تسويه با تنخواه گردان هاي شركت ، گرفتن مفاصاحساب هاي بيمه در پروژه هاي پيمانكاري ،

 • شهریور ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۷
  حمل و نقل بین المللی مهر آور پویا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: اغاز فعالیت به عنوان حسابدار در دوران دانشجویی
  ثبت اسناد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مالی / رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مالی رای ورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مالیات حقوق دارایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم بیمه تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دریافت مفاصاحساب های بیمه برای هر پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شركت در جلسات وزارت كار به عنوان نماينده كارفرما
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانايي مديرين نيروهاي انساني
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com