مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش احرایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
 • 1374 تا 1378
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت رایان اندیش نصر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت پروژه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه رایانه شهر تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ معاون فنی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه رایانه شهر تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  شهرداری تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور معاون امورمناطق شهرداری تهران
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۳
  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور فرمانده مهندسی نیروی انتظامی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com